zamknij

Związki zawodowe

3

WZZ Sierpień 80: górnicy protestowali pod siedzibą banku ING w Katowicach

- To zdrada! Zdradzono górników. Zrobiono ich w ciula – twierdzi Krzysztof Łabądź, lider WZZ "Sierpień 80". - Szkoda, że wygrały układy i interesy niektórych związkowców, a zapłacą za to pracownicy. Tak się nie robi! Nie od tego są związki zawodowe. To jest porażka - dodaje.

2015-09-18 09:20 Autor: pww
4

Zarząd i związki wznowiły rozmowy. Stawką jest „być albo nie być” dla JSW

Wczoraj dyskutowano przez kilka godzin, dziś strony znów starają się znaleźć najlepsze rozwiązanie. W obecnej sytuacji nie chodzi już tylko o przywileje górnicze, ale o ocalenie Jastrzębskiej Spółki Węglowej przed upadkiem.

2015-09-15 11:00 Autor: pww
1

Trudna sytuacja w JSW. Pomóc może tylko ograniczenie świadczeń pracowniczych

Sytuacja Jastrzębskiej Spółki Węglowej robi się coraz poważniejsza. Wierzyciele oczekują spłaty długu, a Spółka w obecnej sytuacji nie jest w stanie zrealizować wszystkich swoich zobowiązań. Zarząd oczekuje, że wszyscy, łącznie z załogą zdecydują się na spore wyrzeczenia przez najbliższe 3 lata. Do rozmów zaproszono związki zawodowe, które mają zdecydować o ograniczeniu świadczeń przysługujących pracownikom.

2015-09-14 12:50 Autor: pww
1

Związkowcy zapowiadają: od poniedziałku rusza protest w całym górnictwie

Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy Regionu Śląsko-Dąbrowskiego podjął decyzję o rozpoczęciu w poniedziałek 2 lutego czynnej solidarnościowej akcji protestacyjno-strajkowej w całym górnictwie.

2015-01-31 11:40 Autor: bf, źródło: solidarnosckatowice.pl
1

Nowe związki zawodowe w JSW. Ile ich już w sumie jest?

W czerwcu w Jastrzębskiej Spółce Węglowej rozpoczął działalność 45. związek zawodowy. Jest to  Wolny Związek Zawodowy „Sierpień 80” KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” JSW S.A. W związku zrzeszonych jest 130 członków.

2014-06-06 07:59 Autor: ww, źródło: JSW
2

JSW płaci związkowym działaczom miliony złotych

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej powstał 39. związek zawodowy. Wiąże się to ze wzrostem wydatków dla pracodawcy. Roczne koszty wynagrodzeń pracowników oddelegowanych na stałe do działalności związkowej wynoszą ponad 11 mln złotych.

2013-10-28 11:30 Autor: Patrycja Wróblewska-Wojda
2

Prezes JSW zarabia za dużo, więc związkowcy nie zgadzają się na mrożenie płac

Związki zawodowe działające w Jastrzębskiej Spółce Węglowej zabrały głos w sprawie planu oszczędnościowego proponowanego przez zarząd firmy. Twierdzą, że kryzys gospodarczy stał się przykrywką, a władze spółki redukcję kosztów powinny zacząć od siebie.

2013-09-06 11:45 Autor: pww
3

JSW szuka oszczędności. Chce zmniejszyć zatrudnienie i zamrozić wzrost płac

Jastrzębska Spółka Węglowa odczuwa skutki kryzysu gospodarczego. Z tego powodu zamierza zmniejszyć zatrudnienie o około 500 osób i zamrozić wzrost wynagrodzenia w przyszłym roku.

2013-08-13 10:20 Autor: pww
1

Likwidacja kopalń realna. Tylko związkowcy mogą pomóc

- uważa Jarosław Zagórowski, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

2013-05-31 00:00 Autor: pww; źródło: nettg.pl
Związki zawodowe nie zgadzają się na pracujące soboty, niedziele i weekendy
1

JSW: związkowcy nie zgadzają się na pracujące soboty

Wypowiedź członka zarządu JSW, Roberta Kozłowskiego na temat sześciodniowego tygodnia pracy zaskoczyła górników oraz przedstawicieli związków zawodowych. Strona społeczna zapewnia, że nie prowadzi z zarządem JSW żadnych rozmowy na temat roboczych sobót oraz wynagrodzenia za pracę w weekendy.

2013-05-28 00:00 Autor: pww