zamknij

Wiadomości

Absolutorium: PO punktuje prezydenta. Za co?

2014-06-02, Autor: pww
Przy 16 głosach za i 4 wstrzymujących się radni przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu za 2013 rok dla prezydenta. Ostatnia sesja Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój była dla opozycji okazją do wyrażenia dezaprobaty dla polityki prowadzonej przez włodarza.

Reklama

W minionym roku zgromadzone zostały dochody w wysokości 394 milionów złotych, natomiast wydatkowano 462 miliony złotych. Tym samym budżet zamknął się deficytem w wysokości 67 milionów złotych. - Deficyt pokryliśmy z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze spłat pożyczek udzielonych przez miasto – wyjaśnił prezydent Marian Janecki.

Dochody budżetowe osiągnęły poziom ponad 394 milionów złotych, co oznacza, że plan został zrealizowany w 97%. - Niewykonanie wynika głównie z przesunięć na kolejny rok budżetowy refundacji środków w związku z realizacją projektów unijnych – tłumaczył radnym włodarz.

Największy udział w ogólnej kwocie uzyskanych dochodów mają dochody własne, głównie z tytułu udziałów w podatku dochodowym oraz podatków i opłat lokalnych.

Wydatki zrealizowane zostały w 95%. Największe strumienie środków budżetowych były przeznaczone na zadania z zakresu: oświaty i wychowania, transportu i łączności, ochrony zdrowia, pomocy i polityki społecznej, gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska, administracji publicznej oraz kultury i kultury fizycznej.

W ramach budżetu miasta dokonywane były także dopłaty do zadań finansowanych z budżetu państwa, które ogółem wyniosły prawie 7 milionów złotych.

Zdaniem koalicjantów, czyli radnych ze Wspólnoty Samorządowej oraz Prawa i Sprawiedliwości prezydent prowadził w minionym roku trafną, spójną i rzetelną politykę gospodarczą. Udało się również zachować bezpieczeństwo finansowe miasta.

Natomiast wiele do zarzucenia prezydentowi mieli przedstawiciele Platformy Obywatelskiej. Wytknęli mu m.in. obiecane, a niezrealizowane inwestycje np. modernizacja targowiska, OWN, przebudowę budynku przy ul. Szkolnej 5 oraz brak nowych inwestorów, którzy stworzyliby miejsca pracy przede wszystkim dla kobiet.

– Prezydent nie potrafi kreować rozwoju gospodarczego, wykorzystywać możliwości oraz posiadanych środków finansowych na cele związane z rozwojem miasta i jego promocją.  Sprawnie administruje miastem, ale miastu potrzebny jest sprawny menedżer, a nie administrator – mówił w imieniu klubowych kolegów z PO Roman Foksowicz

Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 1

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuJastrzebie.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.