zamknij

Biznes

Budowa domu będzie łatwiejsza. Wchodzi w życie nowelizacja Prawa budowlanego

Od 28 czerwca budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, którego obszar oddziaływania mieści się w działce inwestora, będzie odbywała się w oparciu o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie.

Reklama

Tryb będzie wybierany przez wnioskodawcę. Każdy z trybów wymaga złożenia odpowiedniego wniosku oraz projektu budowlanego. Udzielanie pozwolenia na budowę będzie odbywało się na dotychczasowych zasadach tzn. będzie wydawana decyzja administracyjna. Inwestor nie będzie musiał czekać na ostateczność decyzji i będzie mógł od razu przystąpić do wykonywania robót budowlanych, po zgłoszeniu tego faktu do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (PINB).

W przypadku trybu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, informacja o tym zamierzeniu będzie zamieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.  Po upływie 30 dni od zgłoszenia, o ile dokumentacja nie będzie wymagała uzupełnień, inwestor będzie mógł przystąpić do robót budowlanych, po zgłoszeniu tego faktu w PINB. W tym trybie nie będzie wydawana decyzja administracyjna.

W przypadku projektu zamiennego bądź przy przeniesieniu praw do budowy na rzecz innej osoby wydawana będzie decyzja administracyjna.

Nie będzie konieczności zamieszczania w projekcie budowlanym zapewnień dostaw energii, wody, ciepła, gazu i odbioru ścieków oraz oświadczenia zarządcy dróg gminnych i powiatowych o możliwości połączenia działki z drogą publiczną. Wykonanie zjazdu będzie możliwe na odrębne zgłoszenie.

 Niezależnie od wybranej procedury warto upewnić się w jakiej odległości od działki budowlanej znajdują się media gwarantujące możliwość przyłączenia do sieci oraz jakie warunki wynikają z przepisów i regulaminów banku, w przypadku gdyby inwestycja miała być współfinansowana z kredytu.

 Jakie inwestycje będzie można zrealizować na zgłoszenie?

- parterowe garaże, budynki gospodarcze, budynki rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 35m2,

- przydomowe oczyszczalnie ścieków o wydajności 7,5m3 na dobę oraz zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe o pojemności do 10m3

- zjazdy z dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych,

- przydomowe baseny i oczka wodne o powierzchni do 50m2,

- sieci energetyczne (do 1kV), wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne oraz telekomunikacyjne.

 Nie podlega pozwoleniu ani zgłoszeniu budowa następujących obiektów:

- wiaty o powierzchni zabudowy do 50m2,

- ogrodzenia o wysokości poniżej 2,20m,

- obudowy ujęć wód podziemnych

- utwardzenie powierzchni działki budowlanej,

- instalowanie krat na obiektach budowlanych,

- montaż pomp ciepła i urządzeń fotowoltanicznych o zainstalowanej mocy do 40kW,

- miejsca postojowe dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie,

- pochylnie dla osób niepełnosprawnych

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Architektury Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój pod nr tel. 32- 47 85 100, wew. 119, 274, 277, 313, 342.


Wydział Architektury Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

Piętro III, budynek B, pok. 302-307. Telefon: 32 47 85 277, 32 47 85 274, 32 47 85 119, 32 47 85 342, 32 47 85 313. Naczelnik Wydziału: Barbara Mirecka.

W tym wydziale załatwisz m.in.:

- wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę,

- przyjęcie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub części,

- przyjęcie zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,

- wydanie zaświadczeń: o samodzielności lokali, o zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego, z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuJastrzebie.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.