zamknij

Wiadomości

Dzisiaj strażnicy zyskują nowe uprawnienia. Będą nakładać mandaty

2021-08-30, Autor: Ab

Już dzisiaj strażnik miejski może wystawić ci mandat. Dotyczy to osób poruszających się hulajnogami elektrycznymi, deskorolkami elektrycznymi, ale również amatorów wrotek.

Reklama

Strażnik miejski wystawi ci mandat

Dotychczas strażnicy miejscy i gminni mogli jedynie pouczać osoby jeżdżące powyższymi pojazdami pomiędzy pieszymi na chodnikach lub innych ciągach komunikacyjnych. 

- Od 30 sierpnia to się zmieni i strażnicy miejscy będą mogli nakładać mandaty karne za przekraczanie dopuszczalnej prędkości na chodniku lub drodze dla pieszych przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego oraz przez osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch oraz nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu - wyjaśnia Komendant.

Przy tym funkcjonariusz nie będzie musiał używać żadnych urządzeń do pomiaru prędkości.

- Zmiany te z pewnością, są istotne dla mieszkańców miasta, gdyż wskazane urządzenia stały się coraz bardziej dostępne i popularne, dostępne praktycznie dla każdego m.in. poprzez wprowadzenie możliwości wypożyczenia tego typu urządzeń (hulajnóg elektrycznych). Wynika to również z oczekiwań społecznych oraz potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego - dodaje Beata Drzeniek.

Ważne zmiany w ruchu drogowym

- Związane są one z wprowadzonymi w maju zmianami w przepisach prawa o ruchu drogowym dotyczącymi elektrycznych hulajnóg, urządzeń transportu osobistego tzw UTO (np. deskorolka elektryczna, elektryczne urządzenie samopoziomujące) i urządzeniami wspomagającymi ruch na przykład: rolki, wrotki, deskorolka - wyjaśnia komendant Straży Miejskiej w Wodzisławiu Ślaskim Beata Drzeniek.

Wprowadzone zmiany zabraniają między innymi:

- kierowania hulajnogą elektryczną po jezdni, na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h,

- kierowania hulajnogą lub urządzeniem transportu osobistego osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,

- przewożenia hulajnogą elektryczną i urządzeniem transportu osobistego innych osób, zwierząt i przedmiotów,

- ciągnięcia lub holowania hulajnogą elektryczną i urządzeniem transportu osobistego innych pojazdów,

- pozostawiania hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego na chodniku w inny sposób niż równolegle do jego zewnętrznej krawędzi.

Prędkość dopuszczalna 20 km/h

Wprowadzone zostały również nowe obowiązki:

Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić – z prędkością dopuszczalną 20 km/h. 

- Dodatkowo jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów – z prędkością dopuszczalną 20 km/h - dodaje rozmówczyni.

Kierujący może wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów – z zachowaniem następujących zasad: jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachowanie szczególnej ostrożności, ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu. 

- Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane będzie posiadanie tych samych uprawnień, co w przypadku kierowania rowerem, czyli karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie jest wymagany - wyjaśnia.

Poruszanie się hulajnogą elektryczną po drodze publicznej przez dziecko do 10 lat jest zabronione w każdej sytuacji, również pod opieką osoby dorosłej. Dzieci w wieku do 10 lat będą mogły poruszać się hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.

Kierujący urządzeniem transportu osobistego (UTO) jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów, jeśli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić – z prędkością dopuszczalną 20 km/h. Może wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, w przypadku braku drogi dla rowerów, z zachowaniem następujących zasad: jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachowanie szczególnej ostrożności, ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu. Poruszanie się urządzeniem transportu osobistego po drodze publicznej przez dziecko do 10 lat jest zabronione w każdej sytuacji, również pod opieką osoby dorosłej. Dzieci w wieku do 10 lat będą mogły poruszać się urządzeniem transportu osobistego jedynie w strefie zamieszkania pod opieką osoby dorosłej. Do kierowania urządzeniem transportu osobistego przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane będzie posiadanie tych samych uprawnień, co w przypadku kierowania rowerem, czyli karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie jest wymagany.

Osoba korzystająca z urządzeń wspomagających ruch będzie mogła poruszać się po drodze dla rowerów (bez ograniczenia prędkości) lub po chodniku i drodze dla pieszych, z zachowaniem następujących zasad: jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachowanie szczególnej ostrożności, ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu. Poruszanie się urządzeniem wspomagającym ruch napędzanym siłą mięśni nie wymaga posiadania żadnych uprawnień i jest dopuszczalne bez ograniczeń wiekowych.

Za co kary?

Przepisy przewidują też kary za poruszanie się przez kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego albo przez osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch chodnikiem lub drogą dla pieszych z prędkością większą niż prędkość zbliżona do prędkości pieszego lub za nieustępowanie pierwszeństwa pieszemu.

- Ale również za korzystanie podczas jazdy z telefonu, wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku, za przewożenie innej osoby, zwierzęcia lub ładunku, za naruszenie warunków zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku, za nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu - precyzuje Beata Drzeniek.

Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuJastrzebie.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.