zamknij

Wiadomości

Ośrodek Pomocy Społecznej szuka opiekunów dla osób ubezwłasnowolnionych oraz kuratorów

2019-07-04, Autor: ap

Masz trochę czasu i chcesz komuś pomóc? Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju ogłasza stały nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych. Ponadto ośrodek w minionym roku potrzebującym rodzinom z naszego miasta przekazał prawie 50 tys. ton żywności.

Kto może zostać opiekunem lub kuratorem ?
Opiekunem lub kuratorem nie może być osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych (niepełnoletnia), bądź osoba pozbawiona praw publicznych lub władzy rodzicielskiej. Osoba ta nie może być skazana za przestępstwa przeciw wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub popełnione na jej szkodę lub we współdziałaniu z nią, albo osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z leczeniem czy opieką lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

Reklama

Obowiązki opiekuna prawnego:
Opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego. Obowiązany jest wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro pozostającego pod opieką i interes społeczny. Opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby pozostającej pod opieką lub jej majątku. Niezwłocznie po objęciu opieki opiekun zobowiązany jest sporządzić inwentarz majątku osoby pozostającej pod opieką i przedłożyć go sądowi opiekuńczemu. Wymóg ten stosuje się odpowiednio także w razie późniejszego nabycia majątku przez osobę będącą pod opieką. Sąd opiekuńczy może zwolnić opiekuna od obowiązku sporządzenia inwentarza, jeżeli majątek jest nieznaczny. Opiekun zobowiązany jest, w terminach oznaczonych przez sąd opiekuńczy, nie rzadziej niż co roku, składać właściwemu sądowi sprawozdania dotyczące osoby pozostającego pod opieką oraz rachunki z zarządu jego majątkiem. W razie zwolnienia opiekuna lub ustania opieki opiekun obowiązany jest złożyć w ciągu trzech miesięcy rachunek końcowy z zarządu majątkiem. Sąd może zwolnić ze składania rachunku końcowego.

- Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej, jeżeli uzna, że wkład pracy opiekuna jest znaczny - tłumaczy Monika Konieczny, Z-ca Dyrektora w OPS w Jastrzębiu-Zdroju.

Obowiązki Kuratora ubezwłasnowolnionej:
1. opieka nad mieniem i sprawami życiowymi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, zabezpieczenie - w miarę możliwości - jej bieżących potrzeb oraz opieki lekarskiej,
2. doradztwo i pomoc w prowadzeniu spraw życiowych podopiecznego,
3. reprezentowania podopiecznego i zarządzania jego majątkiem - tylko w przypadku i w zakresie określonym postanowieniem sądu opiekuńczego.


Kandydat na opiekuna prawnego lub kuratora powinien:
1. posiadać obywatelstwo polskie,
2. mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
3. korzystać z pełni praw publicznych,
4. być stanu zdrowia pozwalającego na pełnienie funkcji odpowiednio opiekuna prawnego,
5. nie być karanym za przestępstwo popełnione umyślnie,
6. mieć nieposzlakowaną opinię.

Wymagane dokumenty:
- Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego.
- Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich.
- Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji proszone są o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na opiekuna prawnego” w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju ul. Opolska 9 pok. 57 lub drogą mailową na adres: sekretariat@ops.jastrzebie.pl

1000 osób w potrzebie
Na przełomie 2018/2019 r. OPS wydał osobom potrzebującym 49,25 ton żywności w formie 9000 paczek żywnościowych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu od 2015 r. jest realizatorem „Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa 2014-2020”. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom
Jastrzębia-Zdroju pomocy żywnościowej. Pomoc ta dystrybuowana jest przez Śląski Bank Żywności do
Ośrodka Pomocy Społecznej, który przekazuje żywność bezpośrednio osobom potrzebujących.

- Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków). Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. W okresie od sierpnia 2018 r. do czerwca 2019 r. z tej formy pomocy skorzystało ok. 1 000 mieszkańców naszego miasta - dodaje zastępca dyrektora OSP.

Do osób potrzebujących trafiły takie produkty jak: makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały ,kasza gryczana, herbatniki, mleko UHT, ser, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, gołąbki w sosie pomidorowym, filet z makreli w oleju 1,szynka drobiowa, szynka wieprzowa, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, cukier biały, miód, olej rzepakowy.W ramach Podprogramu 2018 dla 1000 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono również 4 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących: warsztaty kulinarne, warsztaty edukacji ekonomicznej, warsztaty dietetyczne, warsztaty z zakresu niemarnowania żywności.

Oceń publikację: + 1 + 8 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuJastrzebie.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert tuJastrzebie.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera tuJastrzebie.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Czy uważasz, że premia dla pracowników JSW to próba uciszenia związków zawodowych?
Oddanych głosów: 303