zamknij

Kultura, rozrywka i edukacja

Są pieniądze na podręczniki dla uczniów niepełnosprawnych

2017-08-08, Autor: df, źródło: samorzad.pap.pl

Polski rząd przyjął program „Wyprawka szkolna”, który pozwoli rodzinom uzyskać dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych. Wysokość pomocy może wynieść nawet do 445 złotych.

Reklama

Celem rządowego programu „Wyprawka szkolna” jest dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dotyczy to osób słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, a także uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją) oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera).

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się m.in. osoby posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia uczęszczające w roku szkolnym 2017/2018 do:
- klasy II i III dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,
- klasy I branżowej szkoły I stopnia,
- liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,
- klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego.

Wysokość pomocy może wynieść nawet do 445 zł. Kwoty dofinansowania są ustalone ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia oraz szkołę, do której będzie uczęszczał.

pomoc_uczniom_niepel
Źródło: samorzad.pap.pl

Rodzice, rodzice zastępczy, opiekunowie prawni oraz osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, którzy są zainteresowani dofinansowaniem, powinni złożyć wniosek do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018 w terminie wyznaczonym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na siedzibę szkoły.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Niezbędne będzie również potwierdzenie zakupu, zawierające: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę i datę zakupu oraz czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu.

Koszty zakupu podręczników zwrócą dyrektorzy szkół. W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego inne niż gminy, przez osoby fizyczne, osoby prawne niebędące samorządami albo MON, pomoc wypłaca wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły.

Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuJastrzebie.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.