zamknij

Wiadomości

Solidarność krytykuje ustawę o deputatach. PO krytykuje Solidarność za milczenie

2017-10-16, Autor: tora

Solidarność Górnicza negatywnie ocenia uchwaloną 12 października przez Sejm ustawę o rekompensacie za utracony deputat węglowy. Z kolei posłowie PO, w tym Krzysztof Gadowski, mają za złe związkowcom, że siedzieli cicho, kiedy trwały prace nad ustawą, a zabierają głos dopiero po fakcie.

Reklama

Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Kamiennego (KSGWK) NSZZ „Solidarność” w swoim stanowisku sprzeciwia się rozwiązaniu, które część emerytów całkowicie pomija, zaś pozostałym nie daje prawa wyboru pomiędzy świadczeniem rekompensacyjnym a dalszym otrzymywaniem bezpłatnego węgla.

- Mamy pełną świadomość, że obecny rząd nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje podejmowane w spółkach węglowych w czasach rządów poprzedniej koalicji. Odbieranie bądź zawieszanie górniczym emerytom prawa do bezpłatnego węgla następowało wskutek decyzji podejmowanych w gabinetach polityków PO i PSL. Mamy również świadomość, że rząd postanowił przeznaczyć duże środki finansowe z tegorocznego budżetu na rozwiązanie problemu. Nasze społeczeństwo przyzwyczaiło się już jednak do zgoła odmiennych standardów niż te, które obowiązywały za czasów rządów liberałów z PO, dlatego oczekiwania emerytów pozbawionych prawa do bezpłatnego węgla były znacznie dalej idące, niż rozwiązania wynikające z rządowego projektu ustawy - pisze KSGWK, uzasadniając treść stanowiska.

Zdaniem przedstawicieli największej górniczej organizacji związkowej, emeryci i renciści powinni mieć możliwość wyboru pomiędzy świadczeniem rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla a dalszym otrzymywaniem bezpłatnego węgla na zasadach obowiązujących w momencie zawieszenia realizacji tego świadczenia.

Czytaj więcej: Sejm przyjął ustawę o rekompensacie za deputat węglowy

Solidarność krytykuje również podział emerytów, rencistów i byłych pracowników kopalń na kilka grup: tych, którzy nadal będą mieli ekwiwalent wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, tych, którzy prawdopodobnie nadal będą otrzymywać świadczenie, ale od byłych pracodawców, nie od ZUS, tych, którzy zyskają wyłącznie prawo do rekompensaty, bez możliwości otrzymywania świadczenia w przyszłości, wreszcie tych, których wcześniej prawa do bezpłatnego węgla skutecznie pozbawiono, i którzy nie otrzymają niczego. - Na taki podział byłych pracowników kopalń nie może być naszej zgody - czytamy w stanowisku.

Zwrócono uwagę, że nowe regulacje nie przywracają prawa do bezpłatnego węgla po przejściu na emeryturę czy rentę obecnym pracownikom kopalń, którym zarządy spółek węglowych wypowiedziały wcześniej to prawo.

KSGWK podtrzymała postulat górniczych central związkowych dotyczący ujednolicenia zasad realizacji ekwiwalentu za bezpłatny węgiel dla emerytów i rencistów poprzez przeniesienie kosztu jego wypłaty ze spółek węglowych na budżet państwa, tak jak ma to miejsce w przypadku innych uprawnionych do tego grup zawodowych. Jednocześnie zadeklarowała gotowość do natychmiastowego podjęcia rozmów celem rozwiązania tej wielokrotnie podnoszonej kwestii.

Na stanowisko Solidarności zareagowało troje posłów PO: Krzysztof GadowskiDanuta Pietraszewska i Paweł Bańkowski. Opublikowali list otwarty do Jarosława Grzesika, przewodniczącego Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”. Posłowie cieszą się, że stanowisko KSGWK jest takie same z postulatami PO kierowanymi do rządu i posłów PiS i zgłoszonymi w formie poprawek do ustawy.

Czytaj więcej: Rekompensata za deputat węglowy - poprawki posła Krzysztofa Sitarskiego z Kukiz15 i Krzysztofa Gadowskiego

Jednocześnie parlamentarzyści PO żałują, że Solidarność zabrała głos dopiero po fakcie, czyli po przyjęciu ustawy przez Sejm. „Poprawki, które zgłaszaliśmy […] uwzględniały m.in. możliwość wyboru dla emerytów i rencistów górniczych – osoba uprawniona mogła pobrać jednorazową rekompensatę w kwocie 10 tys. zł i zrzec się prawa do deputatu węglowego, albo miała prawo skorzystać z deputatu węglowego dożywotnio. Wtedy byłby on wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z budżetu państwa.”

PiS odrzucił te poprawki. Autorzy listu do przewodniczącego Grzesika ubolewają, że Solidarność nie wysłała swoich przedstawicieli ani na posiedzenie Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa, ani na obrady Sejmu, podczas których projekt ustawy i poprawki były omawiane, a finalnie głosowane. Była wtedy szansa, aby szkodliwe zarówno z punktu widzenia PO jak i Solidarności rozwiązania poprawić.

Ale wg posłów PO jeszcze nic nie jest stracone. Apelują do przewodniczącego o włączenie się Solidarności do prac nad ustawą w Senacie. Parlamentarzyści Platformy liczą, że skoro ich postulaty są takie same jak Solidarności, to zgłoszą je w formie poprawek, a związkowcy nakłonią PiS do ich przyjęcia.

Czy waszym zdaniem PO słusznie zarzuca Solidarności milczenie podczas prac nad ustawą o rekompensacie za utracony deputat?

Oceń publikację: + 1 + 56 - 1 - 25

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (4):
 • ~ 2017-10-16
  18:48:06

  11 5

  .... to jest całkowita bezczelność ,cynizm i skrajna POdłość . Poseł Gadowski ze swoją partią, przyznali rekompensaty (także bez prawa wyboru)wstecznie, robotnikom zatrudnionym onegdaj w szkodliwych i niebezpiecznych warunkach pracy ,w soboty i święta na wszystkich zmianach bez dni zamiennie wolnych którzy już mieli przepracowane 15 lat w tych warunkach ,często zatrudnianych także od 15r zycia bez wakacji i ferii , których chciał zmusić do 52 lat pracy (,Dz. U. 2008 nr 237 poz. 1656: art 21 -) y mieli otrzymać te rekompensaty ale pod warunkiem że dożyją tego nowego wieku emerytalnego (dodali Im 5 lat a potem jak wszystkim jeszcze 2 lata pracy) i następnie jeszcze nie zapomną złożyć o nie osobnego wniosku do ZUS --ten POdły czowiek ma czelność jeszcze protestować o 'deputat za węgiel"pouczając Solidarność?

 • ~ 2017-10-16
  18:57:59

  10 5

  do Wszystkich popierających PO- dlatego przegraliście!!!---pamiętacie jak Tusk namawiał do niepłacenia abonamentu RTV a POtem tym frajerom co mu uwierzyli wysłał do domów komorników , a pamiętacie jak WASZ może jeszcze naćpany wódz Tusk ogłosił?-- ” Policji i wojsku nie można zmienić wieku emerytalnego w trakcie gry ,tak się nie godzi-- tylko dla nowo-wstępujących " a co zrobił z robotnikami pracującymi od 15 r życia zmuszając do 52 lat pracy nie licząc nadgodzin i pracy w szkodliwych. --Stwierdził tez ,że jak "będą się Sądzić o to to podniesie koszty sądowe" . Były Minister Budka o czym oznajmił w Sejmie obecny minister Ziobro wziął sobie te słowa zapewne do serca i to uczynił podnosząc te stawki nawet 300krotnie.Dz.U. 2015 poz. 1800Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat ----. Jak do tego dodamy ,że „Kogo lekarz nie dopuści na zajmowanym stanowisku (np ze starości lub zdrowia ) do dalszej pracy można zwolnić bez wypowiedzenia z pracy (wyrok SN z 16 grudnia 1999r. sygn .akt I PKN 469/99 )”-- bez renty ani emerytury co już jest grozą-- a wszystko to o czy przypominam ponownie klepnął ten dyspozycyjny Wasz Trybunał Wykształciuchów, ..a pamiętacie jak wyrzuciliście kilka milionów podpisów zebranych przez Solidarność w sprawie wieku emerytalnego ,a pamiętacie co ogłosił w tej sprawie Wasz dyspozycyjny Rezydent Komorowski --gdy poczuł ,że już jest prawie przegranym z Panem Prezydentem Duda w drugiej turze wyborów.
  ....Przypominam: "Bronisław Komorowski nagle zmienia zdanie. Prezydent przychyla się do propozycji związków zawodowych i rozważa, żeby o emeryturze nie decydowało jedynie kryterium wieku. Prezydentowi chodzi przede wszystkim o sytuację osób, które bardzo wcześnie zaczęły pracować i regularnie odprowadzają składki. To zazwyczaj pracownicy fizyczni. Po "reformie 67" będą pracować dłużej niż osoby lepiej wykształcone, które wchodzą na rynek pracy później - tłumaczyła na łamach "Rzeczpospolitej" Irena Wóycicka, prezydencki doradca. - W ich przypadku można rozważać wprowadzenie stażu 40 lat opłacania składek jako kryterium przejścia na emeryturę przed ukończeniem 67. roku życia. "Aby skorzystać z nowej emerytury, trzeba było rozpocząć pracę przed ukończeniem 20 lat" –przedtem jak podpisywał nie potrafił tego zrozumieć ? a ---dlatego przegraliście!!!-- dlatego jesteście POdłymi draniamii !!--bo jesteście Politycznymi złodziejami i zbyt wielu ludzi skrzywdziliście!

 • ~ 2017-10-16
  19:07:19

  8 6

  Oglądałem wczoraj Komisje Śledczą Amber Gold-"-- zeznawała Główna Księgowa" --i wiem co już wszyscy od dawna wiedzą, że „Główny Przekrętas” brał pieniądze klientów jak swoje i wydawał jak chciał a nie inwestował w złoto, i przypominają mi się słowa Donalda Tuska w podobnej sytuacji " udowodnijcie mi ze te pieniądze są Wasze" ,gdy wraz ze swoja partią zagarnął je jak swoje pieniądze z OFE tym którzy je tam odkładali na Emeryturę i zagarnął je jak swoje zabierając na potrzeby własnego rządu mimo iż ludzie też mieli podpisane umowy z tymi firmami oraz składki te miały być dziedziczone. I POdobnie zrobił z wiekiem emerytalnym osobom które miały 15 lat przepracowane w szkodliwych i niebezpiecznych warunkach pracy ...Na Kim więc wzorował sie Marcin P –............już za samo to moim zdaniem Tusk tez powinien siedzieć.

 • ~ 2017-10-17
  15:54:51

  9 2

  Panie Pośle ,ponoć jest Pan wykształconym człowiekiem . Zanim wiec Pan cokolwiek drugi raz poprze najpierw Pan pomyśl:
  13 przykładów w Ustawie o Emeryturach Pomostowych złamania Konstytucji RP, (oraz jak wsteczne okradanie robotników z emerytur ze względu na szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy usprawiedliwił Sędzia TK . -:Dz. U. 2008 nr 237 poz. 1656: --;:)
  1. Wsteczne działanie ustawy z 2008 aż na rok 1998, na niekorzyść tak zatrudnionych pracowników – pozbawienie z automatu ( wobec tych niewykazanych na nowych listach) przez wsteczne działanie Ustawy 9 lat pracy z poprzedni rozporządź zaliczanych do tych warunków.
  2. ....art 4 pkt4 ustawy..Pozbawienie nawet tych co na koniec roku 1998 spełniali wymóg co najmniej 15 lat pracy w tych warunkach z praw wynikłych z uprzedniego rozporządzenia tylko dlatego, że byli młodsi wiekiem gdyż wg dodatkowo wprowadzonego wstecznego zapisu w tym przepisie nie mogli mieć siłą rzecz jeszcze nowego warunku 25 lat pracy (ur przed 1958r) na tą datę w ogóle. Ci którzy odchodzili wcześniej gdyż byli starsi wiekiem mieli często mniej lat pracy w tych warunkach- (co na to Konstytucja RP -dyskryminacja ze względu na wiek) …
  3. w art 12 wprowadzono niby uczciwą zasadę, że ma się liczyć tylko rzeczywisty czas pracy więc wszelka absencja w tym chorobowa jest odliczana nawet ta która była związana z tymi warunkami (co na to -obowiązek naprawienia szkody ) ,ale to jeszcze nic, ...
  4. ..zapomnieli dodać na zasadzie równości stron wobec prawa, że ponad- ustawowy czas pracy który za komuny i postkomuny był w PRL u nagminny i nie tylko, powinien być na odmianę doliczany?...... -, …
  5. .... no i wprowadzono nowe tabele prac w tych warunkach (bez prawa kontroli sądowej zakresu tych wykazów – sąd nie może ich rozszerzać—jakby zjedli wszystkie rozumy - (też się kłania Konstytucja.!....)...
  6. .... ..Okradli też tym samym wszystkich tak wykołowanych z ochrony przedemerytalnej w stosownym do poprzednich lat wieku..co łącząc z Ich stanem zdrowia przez długie lata w tych warunkach pozbawia Ich lekarskiej zgody na dalszą prace na tych stanowiskach a to często oznacza strach lub bezrobocie!!!.
  7. .. . mało ...aby otrzeć łzy płaczącym wprowadzono REKOMPENSATY -art 21 ustawy ( czyli faktycznie uznali własne złodziejstwo ) -uznanie. wg wzoru którego całe zespoły matematyków i prawników nie potrafią do dzisiaj w ZUS ie poprawnie rozszyfrować. . Dodatkowo... chcesz ją otrzymać ,musisz dożyć tego nowego 67r wieku życia i bez sklerozy w praktyce nie zapomnieć o to złożyć do ZUS wniosek. --tacy bezczelni._
  8.....Oznacza to też ,że osoby które nie dożyją 67r życia rekompensaty nie otrzymają !!!...(obecnie już 65)_
  9...Zbieranie składek za zatrudnionych na tych stanowiskach po 2008r od bardzo młodych obecnie ludzi składek dodatkowych za te pomostówki bez zagwarantowania Im prawa do tej emerytury ….”ukryty zakazany Konstytucją RP dodatkowy Podatek””
  10.Ta Oligarchia doprowadziła do tego że starsi robotnicy chociaż także nie pracowali na wg obecnej listy stanowisk szkodliwych i niebezpiecznych , skorzystali z przywilejów za tą prace zgodnie z poprzednim rozporządzeniem otrzymując w wieku 60 lat po 4 tys emerytury a młodsi dłużej zatrudnieni w tych warunkach otrzymają 2800 emerytury pod warunkiem ze będą pracować do 67 r życia. (65)Takie głupie POmylone Rządy ,takie dyspozycyjne Trybunały.
  11.wspomnijmy także że te setki tysięcy tak zatrudnionym musi teraz i w przyszłości włóczyć się po sądach i wdawać w spory z pracodawcami i ZUSem o to jakie dokładnie stanowiska Tusk i jego kolesie mieli na myśli opracowując tą Ustawę POdmostową (nawet PIP tego nie wie) a wszystko to w sytuacji gdy na jego oczekiwanie--jak "będą się Sądzić o to to podniesie koszty sądowe"
  12. Nigdy natomiast faktycznie nie odwołali w tej Ustawie Rozporządzenia Rady Ministrów z 1980 r w sprawie wcześniejszych emerytur.(nie ma zapisu o odwołaniu ale niechcą Rozporządzenia stosować)
  13. Osoby zgodnie z art 21 mające do 98r mniej niż 15 lat np. 12 zadnej rekompensaty już nie dostaną za kazdy rok pracy -dlaczego? a więc?.
  …......Podzielilono Ustawą Pomostową robotników na tych starszych niż 1958 rocznik i młodszych – a co na to Konstytucja RP ?-Okradziono tych ludzi bezczelnie w najPOdlejszy sposób. Odebrano Im zapracowana radość starszego wieku a o tym, że Oni po fakcie pracy mieli wiedzieć ,że są to przywileje przejściowe i wstecznie się Ich okradnie sędzia zaprzyjaźnionego TK przeczytał w gwiazdach. (tylko w 2014r bezrobocie spadło ale wg GUS wśród 60 latków wzrosło aż o 8%). Tuski stworzyli w Polsce POlski Obóz Pracy.. TK -fragment Uzasadnienia .”.Dlatego osoby, które podejmowały pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przed 1 stycznia 1999 r. i po tej dacie funkcjonowały „w innym otoczeniu prawnym".a czy funkcjonowali w lepszych warunkach pracy?..

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuJastrzebie.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert tuJastrzebie.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera tuJastrzebie.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Jakie masz plany na wakacje?


Oddanych głosów: 59