zamknij

Wiadomości

Wydziałom w magistracie zostały pieniądze. Można ubiegać się o "małe granty"

2017-05-26, Autor: pww

Pieniądze mogą zostać wykorzystane na realizację zadań w dziedzinie edukacji, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, ochrony i promocji zdrowia.

Reklama

Na zadania z dziedziny edukacji wydziały mają 5 tysięcy złotych, na ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego - prawie 11 tysięcy złotych, a na ochronę i promocję zdrowia 1 470 zł.

Kto może ubiegać się o środki? 

- Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
- spółdzielnie socjalne,
- spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.2016.176 t.j. ze zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodów na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuJastrzebie.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.