zamknij

Wydawca

Tu polska

tuPolska Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 30, 44-200 Rybnik
[email protected]
www.tupolska.com

NIP: 642-30-88-117, KRS 0000327463
prowadzony przez Sąd Rejonowy w Gliwicach
Wydział X Gospodarczy.
Kapitał zakładowy: 580 000 zł