zamknij

Wiadomości

Poradnik wyborcy. Co musisz wiedzieć o głosowaniu

2023-09-30, Autor: lk

Znamy datę wyborów parlamentarnych, kampania wyborcza wkracza w decydującą fazę, więc pora dowiedzieć się kto może głosować, na ilu kandydatów i ilu parlamentarzystów wybieramy w naszym regionie oraz całym kraju.

Reklama

Data wyborów parlamentarnych wyznaczona została na 15 października 2023 roku. Zgodnie z Konstytucją RP, wybory muszą dobyć się w dzień wolny, przypadającym w ciągu 30 dni przed upływem 4-letniej kadencji obecnych parlamentarzystów. Obecna kadencja rozpoczęła się 12 listopada 2019 wraz z pierwszym posiedzeniem Sejmu, więc czteroletni okres kadencji mija 12 listopada 2023 roku. Decyzję o terminie wyborów ogłosił prezydent Andrzej Duda.

Wybierzemy posłów i senatorów

W polskich ławach sejmowych zasiada 460 posłów, a w Senacie 100 senatorów. To ich będziemy wybierać w połowie października.

Kto jest uprawniony do głosowania?

Każda osoba pełnoletnia na dzień wyborów, która posiada obywatelstwo polskie. Głosowanie będzie się odbywać w specjalnie przygotowanych lokalach wyborczych. Adresy podawane są do wiadomości publicznej. Najczęściej są to w naszym okręgu placówki oświatowe. Dodatkowo lokale wyborcze powstają w szpitalach oraz zakładach karnych. Lokale wyborcze są otwarte w określonych godzinach, chyba że istnieją przesłanki, które pojawiają się w ciągu dnia wyborczego, o przedłużeniu godzin otwarcia danego lokalu wyborczego.

Pamiętaj, że możesz zagłosować poza miejscem zamieszkania. Zobacz jakich formalności należy dopełnić:

Głosowanie na wniosek o zmianę miejsca głosowania — dla wyborcy, który:

 • czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy),
 • czasowo przebywający poza miejscem zamieszkania (tj. ujęty na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania),
 • nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców,
  może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli w okresie od 1 września 2023 r. do 12 października 2023 r., złoży w Urzędzie Miasta Rybnika (Wydział Spraw Obywatelskich) wniosek o zmianę miejsca głosowania. Wniosek może zostać złożony: na piśmie w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez Ministra Cyfryzacji.

Głosowanie na podstawie zaświadczenia — dla wyborcy, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w Urzędzie Miasta Rybnika (Wydział Spraw Obywatelskich) od dnia 1 września 2023 r. do 12 października 2023 r. Wniosek składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem.
Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie zgubić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, jak również wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca stałego zamieszkania.

Głosować korespondencyjnie może wyborca:

 • niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (do zgłoszenia wyborca niepełnosprawny dołącza kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności),
 • podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
 • który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat.

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić do Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III (ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała) w terminie od 1 września 2023 r. do 2 października 2023 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy:

 • posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • którzy w dniu głosowania ukończą 60 lat.

Głosować przez pełnomocnika można tylko w kraju. Pełnomocnikiem może być osoba posiadająca prawo wybierania w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być:

1) osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

2) mąż zaufania;

3) obserwator społeczny;

4) osoba kandydująca w wyborach.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której wyborca jest ujęty w obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania. Wniosek należy złożyć w terminie od dnia 1 września 2023 r. do dnia 6 października 2023 r.

Jak głosować?

Aby głos był ważny, oddajemy jeden głos na kandydata do Sejmu i jeden na kandydata do Senatu. W innej sytuacji głos będzie nieważny.

Wybory do Sejmu

Wybory przeprowadzane są w 41 okręgach. Rybnik wchodzi w Okręg nr 30, na który składają się powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki i wodzisławski oraz miast na prawach powiatu Jastrzębie-Zdrój, Rybnik i Żory. Z naszego okręgu wybieranych jest 9 posłów.

Podczas liczenia głosów wykorzystywana jest metoda D'hondta. Oznacza to, że najpierw jest brana pod uwagę ilość głosów oddanych na daną listę i według tego następuje podział mandatów. W podziale głosów będzie brane pod uwagę ugrupowanie, które w skali kraju zdobędzie minimum 5% poparcia wyborców, jeżeli bierze udział w wyborach jako partia, zaś 8% głosów, jeżeli startuje w wyborach jako koalicja.

Wybory do Senatu

Polska podzielona jest aż na 100 okręgów. Z powiatów mikołowskiego i rybnickiego oraz miasta Rybnika, które jest miastem na prawach powiatu stworzono Okręg nr 73. Głosowanie do Senatu odbywa się w okręgach jednomandatowych, a więc mandat uzyskuje osoba, która zdobyła największą ilość głosów.

Wyniki wyborów

W wieczór wyborczy każdy z nas śledzi wyniki wyborów, jednak należy pamiętać, że są to wyniki sondażowe. Na oficjalne wyniki, potwierdzone i ogłoszone przez Państwową Komisję Wyborczą należy poczekać kilka dni.

Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (1):
 • ~seboc 2023-09-30
  21:50:42

  2 1

  Co trzeba wiedziec, to nie glosowac na mafie z piss.
  Miejsce tepych pazernych zlodziei jest w wiezieniach.

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuJastrzebie.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert tuJastrzebie.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera tuJastrzebie.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Jakie masz plany na wakacje?


Oddanych głosów: 57