zamknij

Wynik finansowy JSW 2015

0

JSW ma za sobą najtrudniejszy rok. Strata finansowa wyniosła ponad 3 mld złotych

2015 rok Jastrzębska Spółka Węglowa może zaliczyć do najtrudniejszych w okresie swojego funkcjonowania. Grupa kapitałowa JSW zamknęła ubiegły rok stratą netto w wysokości 3 285,2 mln zł, choć EBIDTA - oczyszczona ze zdarzeń jednorazowych – była wyższa o 12,9 procent niż rok wcześniej i wyniosła 513,8 mln zł. Na wyniku grupy zaważyły głównie odpisy w wysokości ponad 3,2 mld zł związane z utratą wartości aktywów węglowych i koksowych.

2016-04-29 10:00 Autor: pww; źródło: JSW
0

JSW zakończyła 2015 rok z poważną stratą finansową

Jastrzębska Spółka Węglowa w IV kwartale 2015 roku wyprodukowała więcej węgla niż kwartał wcześniej. Spółce udało się osiągnąć wyższe przychody, ale i tak odnotowała znaczną stratę. Na pogorszenie wyniku netto w IV kwartale ub. roku miały wpływ odpisy aktualizujące aktywa.

2016-03-01 09:30 Autor: pww
0

JSW publikuje raport za III kwartał. Udało się osiągnąć lepsze wyniki

Mimo dalszego znaczącego spadku cen węgla koksowego i energetycznego, Jastrzębskiej Spółce Węglowej udało się osiągnąć nieco wyższe ceny sprzedaży węgla do odbiorców. Spółka jest zadowolona z wielkości produkcji i sprzedaży. Poza tym udało się też wyraźnie obniżyć koszty produkcji zarówno węgla, jak i koksu.

2015-11-13 05:00 Autor: pww; źródło: JSW