zamknij

Wiadomości

Kim są nowi wiceprezesi JSW?

2021-08-17, Autor: tora

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej ma trzech nowych członków: Sebastiana Bartosa, Roberta Ostrowskiego i Edwarda Paździorko. Spółka w komunikacie przedstawia bliżej wiceprezesów, w tym informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

Reklama

Sebastian Bartos, wiceprezes ds. handlu ukończył studia o specjalności Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne i Problemy Globalne na Akademii Ekonomicznej w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), stypendysta na uczelni Fachhochschule Frankfurt am Main (marketing oraz prawo gospodarcze - Wydział Ekonomiki Przedsiębiorstw). Absolwent studiów podyplomowych Executive MBA w Szkole Głównej Menedżerskiej w Warszawie oraz studiów podyplomowych z zakresu Nowoczesnych Metod Zarządzania i Technologii w Koksownictwie na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Posiada uprawnienia do zasiadania w organach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1999 r. od pracy w redakcji gazety giełdowej „Die Telebörse” Grupy Handelsblatt we Frankfurcie nad Menem. Od roku 2002 związany z Grupą Kapitałową Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA. W Biurze Handlu w spółce Polski Koks S.A., a następnie w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej począwszy od Specjalisty ds. Handlu po Dyrektora Biura Handlu Koksem i Węglopochodnymi.

Od początku kariery zawodowej w Grupie JSW S.A. związany z handlem, na stanowiskach kierowniczych różnych szczebli odpowiedzialny za sprzedaż produktów Grupy Kapitałowej JSW, tj. węgla koksującego, koksu, węglopochodnych, węgla energetycznego oraz logistykę i analizy rynkowe.

Posiada dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe oraz unikalną wiedzę w zakresie handlu surowcami masowymi na bardzo zmiennych i wymagających rynkach, znajomość specyfiki odbiorców oraz zmian obecnie zachodzących w sektorze stalowniczym w Europie i na świecie. Uczestnik oraz prelegent wielu specjalistycznych konferencji surowcowych w Polsce i na świecie. Włada biegle językiem niemieckim oraz angielskim.

Robert Ostrowski, wiceprezes ds. ekonomicznych to absolwent studiów Executive MBA oraz Wydziału Gospodarki Narodowej na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ukończył także podyplomowe studium inwestycji w zakresie Inwestycji Kapitałowych i Projektów Rozwojowych Firmy oraz podyplomowe studium w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w Szkole Głównej Handlowej/Ernst&Young. Był również uczestnikiem kursu dla doradców inwestycyjnych oraz z wynikiem pozytywnym złożył egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich, głównie finansowych, m.in. w branży wydobywczej, stalowej i energetycznej, zarówno w spółkach z udziałem Skarbu Państwa jak i prywatnych. Po studiach Robert Ostrowski pracował dla prywatnych funduszy w branży wydobywczej. W latach 1998-2002 był dyrektorem finansowym w Hucie Katowice S.A., w latach 2002-2006 był dyrektorem finansowym a także dyrektorem biura projektów finansowych w Mittal Steel Poland S.A. (wcześniej: Huta Katowice S.A., Polskie Huty Stali S.A., obecnie ArcelorMittal), w latach 2006-2008 pełnił funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomiki i Finansów Jastrzębskiej Spółki Węglowej, w latach 2008-2014 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Minerals Mining Group S.A., w latach 2014-2015 był członkiem zarządu ds. ekonomicznych w Polskich Kolejach Linowych S.A. i Polskich Kolejach Górskich S.A. Od lutego 2016 był członkiem Rady Nadzorczej JSW S.A. oddelegowanym do pełnienia funkcji członka Zarządu JSW S.A. a następnie od czerwca 2016 do lutego 2019 roku pełnił funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych JSW. W tym okresie odpowiadał m.in. za opracowanie założeń i wdrożenie planu restrukturyzacji finansowej JSW oraz zbudowanie długoterminowej struktury finansowania opartej o utworzenie Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Stabilizacyjnego, którego celem było wsparcie bieżącej płynności Spółki oraz ograniczenie wpływu ryzyka zmienności cen węgla i koksu, na utrzymanie ciągłości prowadzenia działalności operacyjnej i inwestycyjnej Grupy Kapitałowej JSW (GK JSW). Był odpowiedzialny również za pozyskanie i sfinalizowanie długoterminowego finansowania bankowego amortyzowanego i rewolwingowego.

W latach 2019-2020 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – największego wytwórcy energii elektrycznej w Polsce pokrywającego ponad 39% zapotrzebowania na energię elektryczną. Następnie od maja 2020 pełnił obowiązki Prezesa Zarządu spółki Polskie Elektrownie Jądrowe Sp. z o.o. (wcześniej PGE EJ 1 Sp. z o.o.).

Edward Paździorko, wiceprezes ds. Technicznych i Operacyjnych (obejmie stanowsko 1 września) ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie na Wydziale Górnictwa i Geologii. Jest także absolwentem podyplomowych studiów MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył także kurs dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

Od początku kariery zawodowej jest związany z branżą górniczą. W 1992 roku, rozpoczął pracę w Kopalni Węgla Kamiennego „Wesoła” w Mysłowicach, początkowo jako stażysta pod ziemią, a następnie pracując przeszedł poszczególne szczeble dozoru od nadgórnika, przez sztygara zmianowego, kierownika oddziału, nadsztygara górniczego do kierownika robót górniczych i zastępcy głównego inżyniera górniczego. W okresie pracy w KWK Wesoła do 2007 roku uzyskał także kwalifikacje Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego.

Doświadczenie górnicze zdobywał w rejonach największych zagrożeń naturalnych m.in. przy występowaniu zagrożeń metanowych, tąpaniowych, pożarowych, wodnych, kierując dużymi zespołami ludzkimi. Sprawdził się także w roli ratownika górniczego i kierującego bezpośrednio akcjami jako kierownik Akcji. W latach 2007-2008 pracował w dozorze ruchu w Zakładzie Górniczym „Lubin” KGHM Polska Miedź S.A. W latach 2008-2016 zatrudniony był w KWK „Murcki-Staszic” należącej do Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. (KHW), gdzie m.in. pracował na stanowisku Głównego Inżyniera Górniczego, a od 2015 roku jako Dyrektor Techniczny tej kopalni. Od lipca 2016 roku pracując na stanowisku Naczelnego Inżyniera Spółki KHW, brał udział w przygotowaniach i przekazaniu do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, KWK „Śląsk” i KWK „Wieczorek”, oraz przy połączeniu KHW z Polską Grupą Górniczą (PGG). Po włączeniu KHW w struktury PGG współtworzył Dział Zagrożeń Naturalnych przy Zarządzie Spółki.

Od czerwca 2017 roku był Dyrektorem Zakładu Górniczych Robót Inwestycyjnych (ZGRI) w PGG. W tym czasie nadzorował m.in. wdrażanie nowatorskich wierceń kierunkowych z użyciem silników wgłębnych wykorzystywanych przy odmetanowaniu kopalń, a także wyspecjalizował działalność Zakładu w robotach górniczych niezbędnych dla kopalń Spółki. Od grudnia 2019 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Technicznych w TAURON Wydobycie S.A.

Dodajmy, że 13 sierpnia Rada Nadzorcza JSW przedłużyła Stanisławowi Pruskowi, członkowi RN delegację do czasowego wykonywania czynności prezesa JSW równocześnie powierzając mu pełnienie obowiązków zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych - na okres od 16 do 27 sierpnia 2021 roku włącznie. Od 1 września te stanowisko obejmie Edward Paździorko. Zgłoszenia kandydatów na prezesa JSW przyjmowane są do 23 sierpnia, 27 sierpnia mają się odbyć rozmowy kwalifikacyjne.

Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 2

Materiał oryginalny: https://www.slaskibiznes.pl/wiadomosci,zwiazkowcy-z-jsw-rozliczyc-grupe-piontkowej,wia5-3-5118.html

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuJastrzebie.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert tuJastrzebie.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera tuJastrzebie.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Jakie masz plany na wakacje?


Oddanych głosów: 35