zamknij

Wiadomości

Straż pożarna i Miejski Zarząd Nieruchomości szukają pracowników

2012-05-14, Autor: pww
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju poszukuje kierownika sekcji kwatermistrzowsko-sekcyjnej. Z kolei Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju zatrudni administratora budynków.

Reklama

Kandydat na kierownika sekcji kwatermistrzowsko – sekcyjnej musi posiadać wykształcenie wyższe, znać kodeks pracy i procedur postępowania administracyjnego zgodnie z kpa, znać ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz o służbie cywilnej, prawo zamówień publicznych. Kandydat musi biegle obsługiwać komputer oraz urządzenia biurowe, mieć zdolność analitycznego myślenia oraz znać język angielski na poziomie komunikatywnym.

Główne obowiązki, jakie będą należeć do osoby zatrudnionej na tym stanowisku to: planowanie i realizacja inwestycji oraz remontów, zapewnienie utrzymania we właściwym stanie technicznym użytkowanych obiektów i pomieszczeń komendy, prowadzenie rozliczeń i dokumentacji dotyczących spraw kwatermistrzowskich, planowanie potrzeb materiałowo-technicznych, opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych oraz emerytów komendy, dokonywanie zakupów sprzętu, materiałów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania komendy, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej majątku, likwidacja zbędnych składników majątkowych oraz zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń, narad służbowych oraz imprez okolicznościowych organizowanych przez komendę.

 

Komenda straży pożarnej informuje, że zakwalifikowany kandydat zostanie powiadomiony telefonicznie o terminie testu wiedzy. Trzy osoby, które uzyskają najlepszy wynik z testu wiedzy zostaną poinformowane o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Chętni muszą złożyć swoje dokumenty na adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Jagiełły 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój. Jednak należy się spieszyć, bo termin składania dokumentów mija już dziś!

 

Więzej informacji można znaleźć tutaj.

 

Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju szuka osoby na stanowisko: Referent - administrator budynków w dziale administrowania nieruchomościami i analiz mediów.

 

Wymagania związane z pracą na stanowisku to wykształcenie wyższe (także studia podyplomowe) z co najmniej jednego poniższego zakresu: gospodarka nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, administracja lub ochrona środowiska. Ponadto minimum 2 letni staż pracy, w tym co najmniej 1 rok w jednostce samorządu terytorialnego, zakładzie budżetowym  lub jednostce organizacyjnej samorządu terytorialnego.

 

Dodatkowo wymagane: znajomość ustawy o samorządzie gminnym i finansach publicznych, znajomość ustaw: o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy, o gospodarce nieruchomościami, o własności lokali, o dodatkach mieszkaniowych, znajomość Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Postępowania Cywilnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój i Miejskiego Zarządu Nieruchomości, podstaw systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008 i kompleksowa umiejętność obsługi komputera.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to:  zarządzanie nieruchomościami komunalnymi i Wspólnot Mieszkaniowych na odcinku przydzielonego rejonu, kompleksowa obsługa najemców lokali mieszkalnych, organizacja pracy podległych pracowników, przygotowywanie dokumentacji dla potrzeb sądowych i komorniczych, współpraca z zarządami osiedli i sołectw, kompleksowa obsługa programu  komputerowego oraz prowadzenie ewidencji meldunkowej.

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie Miejskiego Zarządu Nieruchomości w terminie do 22.05.2012r do godziny 10.00.

 

Powinny być złożone w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata z dopiskiem "nabór na stanowisko urzędnicze – Referent - Administrator Budynków w Dziale Administrowania Nieruchomościami i Analiz Mediów ".

 

Informacja o kandydatach, którzy zakwalifikują się do II etapu można uzyskać pod nr tel. 32 4787010 od dnia 24.05.2012.

 

II etap naboru, czyli rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy zakwalifikują się po I etapie odbędzie się 30 maja o godzinie 9:00.

 

Kandydat wyłoniony w drodze konkursu zostanie zatrudniony na czas określony tj. 6 miesięcy, po uzyskaniu pozytywnej oceny jego pracy – na czas określony na 1 rok, po uzyskaniu kolejnej pozytywnej oceny – na czas nieokreślony.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie.

Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (1):
  • ~boguszowice 2012-05-14 20:55:54

    Proszę o dopisek,że jest to ogłoszenie a nie wiadomość dnia.Pozdrawiam.

    0 0

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuJastrzebie.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.